Zaječice - 6.6..2009

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich