Rosice u Chrasti - 28.2.2009

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde